Katakomber i Rom

Katakomber i Rom

En katakomb är en underjordisk begravningsplats som kristna och judar begravde sina döda. En av de mest kända katakomber i Rom heter San Calistos som är en av 40 kända katakomber i världen.

Detta resmål är ett måste för dig som vill uppleva mystiken från Rom’s historia.Dessa katakomber i Rom spelar en viktig roll i den kristna historien eftersom det påvisar att kristendomen har existerat i staden så långt tillbaka i tiden som till 0-100-talet e.Kr. I katakomberna ligger många kristna helgon och martyrer begravda, liksom nio påvar från 200-talet.